5 เม.ย. 2549

น้ำกลิ้งบนใบตอง

น้ำกลิ้งบนใบตอง

ไม่มีอะไรนอกจากจะรู้สึกว่าเป็นภาพที่ทำให้อามรมณ์ดี เป็นภาพของชาวบ้านเขาขอเขามาชม
ภาพน้ำกลิ้งบนใบตองโดย กำธร ไกรรักษ์

ไม่มีความคิดเห็น: